Dokumenty

Dokumenty

Tożsamość stron czynności notarialnych stwierdzana jest przez Notariusza na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Podczas dokonywania czynności notarialnych nie można posługiwać się aplikacją mObywatel. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nr KRS, umowa/statut określająca kompetencje organów, uchwała wspólników lub odpowiedniego organu obejmująca zgodę na dokonanie danej czynności.

Poniżej przedstawiam wykaz podstawowych dokumentów i danych niezbędnych do sporządzenia wybranych aktów notarialnych