Opłaty

Opłaty notarialne

Na opłaty notarialne ponoszone przez strony czynności składa się, zazwyczaj, kilka elementów, przy czym Notariusz, oprócz wynagrodzenia, czyli taksy notarialnej, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązany jest pobrać podatki (od czynności cywilnoprawnych lub od spadków i darowizn) oraz opłaty sądowe, jeżeli oczywiście wymóg ich pobrania występuje przy danej czynności notarialnej. Pobrane podatki i opłaty przekazywane są przez Notariusza na rachunki bankowe odpowiednich Urzędów Skarbowych i Sądów. W celu obliczenia całkowitych kosztów dokonania czynności notarialnej zachęcam do kontaktu z zespołem Kancelarii.

Taksa notarialna uzależniona jest od wartości przedmiotu umowy, przy czym jej wysokość ustalana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Podane w powyższym Rozporządzeniu stawki są stawkami maksymalnymi, zatem możliwe jest – po zapoznaniu się przez Notariusza ze stanem faktycznym i prawnym oraz dokumentami – indywidualne uzgodnienie z Notariuszem taksy notarialnej za usługę czynności notarialnej. W celu obliczenia całkowitych kosztów dokonania czynności notarialnej zachęcam do kontaktu z zespołem Kancelarii.

Podane w powyższym Rozporządzeniu stawki są stawkami maksymalnymi, zatem możliwe jest – po zapoznaniu się przez Notariusza ze stanem faktycznym i prawnym oraz dokumentami – indywidualne uzgodnienie z Notariuszem taksy notarialnej za usługę czynności notarialnej.

W celu obliczenia całkowitych kosztów dokonania czynności notarialnej zachęcam do kontaktu z zespołem Kancelarii.

Akceptujemy również płatność kartą.