Rygor egzekucji umowa najmu

Rygor egzekucji z najmu okazjonalnego jest oświadczeniem składanym przed notariuszem. Oświadczenie ważne jest wyłącznie wtedy, jeśli ma formę aktu notarialnego. Rygor egzekucji z najmu okazjonalnego zabezpiecza jedynie obowiązek zwrotu nieruchomości, nie zapłaty czynszu czy innych należności. 

Rygor egzekucji najem okazjonalny – ochrona dla właścicieli nieruchomości

Umowa najmu okazjonalnego to dla właścicieli nieruchomości skuteczna ochrona ich własności. Dzięki podpisaniu takiej umowy, wynajmujący ma prawo do eksmisji problematycznego lokatora bez konieczności zapewnienia lokalu zastępczego, okresów ochronnych i postępowania sądowego.

Umowa może dotyczyć wyłącznie lokalu mieszkalnego. Powinna być zawarta pisemnie i na czas określony – maksymalnie 10 lat.

Rygor egzekucji z najmu okazjonalnego – dokumenty

Przy rygorze egzekucji z najmu okazjonalnego należy podpisać odpowiednie dokumenty. Jednym z załączników do umowy najmu okazjonalnego jest oświadczenie najemcy, że podda się egzekucji co do obowiązku opróżnienia wynajmowanego lokalu. Oświadczenie powinno mieć formę aktu notarialnego. Istotne jest również, by najemca wskazał lokal zastępczy, w którym może zamieszkać, jeżeli egzekucja dojdzie do skutku. 

Doświadczona kancelaria – notariusz w Gdańsku

Nasza kancelaria sporządzi załącznik do umowy najmu okazjonalnego w postaci oświadczenia najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji. Jeżeli potrzebny Ci doświadczony notariusz Gdańsk, zapraszamy do kontaktu.