Umowa darowizny

Umowa darowizny polega na dokonaniu przysporzenia majątkowego kosztem swojego majątku bez otrzymania ekwiwalentu w zamian.

Umowa darowizny – co możemy przekazać?

Co może być przedmiotem darowizny? Przykładowo mogą to być przede wszystkim nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Przedmiotem darowizny mogą być także ruchomości oraz inne prawa.

Istotną cechą darowizny jest jej nieodpłatny charakter. Warto również zaznaczyć, że bez znaczenia są motywy, dla których przekazywana jest darowizna (przykładowo ze względu na więzi rodzinne, przyjacielskie, z wdzięczności) –  jeśli są zgodne z prawem i ich celem nie jest pokrzywdzenie wierzycieli darczyńcy.

Rzetelne wsparcie notariusza

Notariusz Gdańsk sporządzi dla Państwa takie dokumenty, jak:

  • akt darowizny nieruchomości (lokalu, działki, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa użytkowania wieczystego), 
  • akt darowizny ruchomości (np. samochodów, 
  • akt darowizny praw (np. udziałów, akcji,
  • akt darowizny pieniędzy.