Sprawy spadkowe Gdańsk

Sprawy spadkowe Gdańsk – kompleksowa obsługa w zakresie prawa spadkowego, działu spadku, sporządzania testamentów oraz prowadzenia procedur spadkowych. Naszym priorytetem jest kompleksowa obsługa klientów i dokładnie wyjaśnienie wszelkich skutków prawnych podejmowanej czynności na gruncie prawa cywilnego, podatkowego i administracyjnego.

Prawo spadkowe Gdańsk – zakres usług Kancelarii

Świadczymy szeroki zakres usług w obszarze prawa spadkowego dla klientów z Gdańska, całego Trójmiasta i nie tylko. Gwarantujemy profesjonalne podejście do klienta, i profesjonalny nadzór każdej sytuacji związanej ze spadkiem.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia wystawiany przez notariusza to oficjalny dokument prawniczy, który stanowi potwierdzenie określonych faktów lub oświadczeń w obecności notariusza. W odniesieniu do prawa spadkowego notariusz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, które są równoważne prawomocnemu postanowieniu sądu w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku

Umowa dożywocia

Kancelaria notarialna sporządza także umowy o dożywocie, które zakładają przekazanie własności nieruchomości (np. domu, mieszkania, działki) jednej osobie (nabywcy) przez drugą osobę (ustępującego), w zamian za zapewnienie ustępującemu przez nabywcę świadczeń do końca jego życia. Te świadczenia mogą obejmować między innymi regularne dostarczanie środków do życia, opiekę, pokrywanie kosztów utrzymania, czy zapewnienie mieszkania.

Podział majątku Gdańsk

Notariusz zajmuje się również zagadnieniami związanymi z podziałem majątku po ustaniu małżeństwa. Jest to proces prawny, który ma miejsce po rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa, a także w przypadku śmierci jednego z małżonków, w którym to dochodzi do podziału wspólnego majątku nabytego przez małżonków w trakcie trwania związku małżeńskiego. Doświadczenie i umiejętności pozwalają na sprawne prowadzenie takich procesów, minimalizując w ten sposób stres związany z tak trudną kwestią.

Testamenty Gdańsk

Testament to dokument, w którym osoba (testator) określa, co ma się stać z jej majątkiem po jej śmierci. Kancelaria pomaga w procesie tworzenia dokumentu gwarantującego, że Państwa wola zostanie wypełniona zgodnie z oczekiwaniami. Notariusz objaśnia, na co zwrócić uwagę przy sporządzaniu testamentu, aby uniknąć wszelkich niejasności w przyszłości i wyjaśnia znaczenie wszelkich instytucji prawa spadkowego.

Współpraca z notariuszem

Wsparcie notariusza sprawia, że procesy spadkowe stają się prostsze i przebiegają w zorganizowany sposób. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zapewniamy profesjonalną obsługę i wsparcie na najwyższym poziomie. Każda sprawa jest traktowana indywidualnie, aby osiągnąć najkorzystniejsze rozwiązanie dla klienta.